privacyverklaring

 

Kolibrie, gevestigd aan Tiensesteenweg 8,3473 Waanrode, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.coaching-kolibrie.be

Tiensesteenweg 8

3473 Waanrode

+32497197329

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kolibrie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

- Als u een begeleidingstraject opstart, worden de neerslagen van de sessies bijgehouden op papier en bewaard in een afgesloten dossierkast. Deze gegevens zijn niet consulteerbaar door anderen. Op de getuigschriften wordt een summiere inhoud weergegevens. Alle inhoudelijke mailuitwisselingen staan op een persoonlijke en goed beveiligde PC.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kolibrie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Persoonlijke gegevens worden enkel bewaard om u telefonisch, per mail of per brief te kunnen contacteren in het kader van de opdracht die we hebben, en in het kader van de gevraagde dienstverlening.

Persoonlijke gegevens worden enkel verwerkt indien u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven door bijvoorbeeld het invullen van een contactformulier of het invullen van een intake document.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kolibrie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kolibrie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kolibrie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  • boekhouder, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
  • websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren ( jouwweb.be)
  • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website
  • Facebook en instagrampagina Kolibrie
  • Links :Op de website van Kolibrie tref je mogelijk links naar externe websites. Door op deze links te klikken ga je naar een website buiten www.coaching-kolibrie.be. Het kan dat deze externe website gebruik maakt van cookies. Dat kan je checken via de cookie-of privacyverklaring van de betreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@coaching-kolibrie.be.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 1 week, op jouw verzoek .

 

Kolibrie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij  de Belgische privacy commissie : https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/privacy/privacywet-en-privacycommissie

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kolibrie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@coaching-kolibrie.be