Via Columbus

Via Columbus

Adres: Tolkamerstraat 19, 3473 Waanrode

Telefoonnummer: 0468 27 89 74

E-mailadres: info@viacolumbus.be

Website: www.viacolumbus.be 

Katrien Peters richtte Via Columbus op. Een praktijk voor individuele kinder- en jongerencoaching/therapie. 

In de coaching of therapie staat jouw kind met zijn gevoelens en gedragingen centraal. Hij/zij is uniek én expert over zichzelf. Vanuit jouw kind wordt er samen gezocht naar oplossingen, op korte termijn naar een positieve doorbraak!

Kinderen en jongeren van 7 - 25 jaar kunnen terecht bij Via Columbus.

Ondertussen werken er meerdere kindercoaches, een kinderpsychiater en een kinderpsychologe in de praktijk. 

De Levensboom

De wens van ouders is dat hun kinderen hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen, ontplooien en zich kunnen ontpoppen tot gelukkige peuters, kleuters, kinderen, adolescenten, jongvolwassenen ... Soms kan het zijn dat deze ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt. Hetzij door een externe gebeurtenis, hetzij door een innerlijk conflict/deficit. Deze kunnen voor de nodige uitdagingen zorgen en maken dat onze innerlijke belevingswereld uit balans is.

Als kinderpsychologe en psychodynamische kinderpsychotherapeut wil ik samen met jullie, jullie levenspad een stuk mee bewandelen. We gaan op zoek naar de betekenis van de symptomen die jullie kind vertoont. We proberen te begrijpen vanwaar deze komen: wat hindert een optimale ontwikkeling van dit kind? Dan gaan we samen op zoek naar hoe we weer meer evenwicht kunnen brengen zodat het kind zich verder zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Dit alles vraagt van ons als therapeut en jullie als ouders en kind om samen als één team op pad te gaan. Hiervoor ga ik met jullie een inspanningsverbintenis aan. Centraal in mijn aanpak staat dan ook het in dialoog treden met elkaar. Het samen ontrafelen van de problemen en zoeken naar mogelijkheden om terug tot innerlijk evenwicht te komen, leidt volgens mij tot de beste uitkomst. Dit door de combinatie van mijn expertise en jullie ervaringsdeskundigheid!

De Levensboom

Adres: Langestraat 78, 3202 Rillaar 

Telefoonnummer:0499 24 05 40

    Website: www.praktijkdelevensboom.be